Zmyślone pogaństwo?

Kolejny głos w dyskusji na temat obrazu Polski przedchrześcijańskiej. W tekście krytyce zostaje poddane przede wszystkim współczesne tworzenie panteonu słowiańskiego na bazie niepewnych hipotez. Jest to na przykład mechaniczne przypisanie bóstw plemiennych Rusi i Połabia do terenu Polski w badaniach prof. Aleksandra Gieysztora i innych. Autor wskazuje na brak dowodów dla tak postawionej hipotezy, obarczonej jednocześnie zbytnim optymizmem czy też w tle ideologią romantycznego panslawizmu. Na bazie zastanej wiedzy, a raczej jej braku, jak podkreśla autor, w przypadku terenu Polski równie dobrze można wysnuwać teorie o wierzeniach animistycznych czy ograniczonych jedynie do kultu przodków. Link do artykułu:

http://ciekawostkihistoryczne.pl/2016/11/04/zmyslone-poganstwo-czy-nasi-slowianscy-przodkowie-byli-ateistami