Marzanna i Dziewanna

Tajemnicza dwoistość postaci bogini Marzanny/Dziewanny stanowi od lat jeden z najciekawszych problemów badawczych z zakresu wierzeń prapolskich i słowiańskich. Czy mamy tu do czynienia z jedną boginią o dwóch obliczach: jasnym i ciemnym? A może z matką i córką jak w przypadku Demeter i Persefony?
Marzanna i Dziewanna
Z pewnością obraz jaki przynoszą kolejne badania postaci Marzanny i Dziewanny jest coraz bardziej fascynujący. Szczególnie dane etnograficzne zdają się ukazywać ślad bogiń o szerokich kompetencjach i darzonych wielkim szacunkiem. W Polsce najdłużej na Śląsku Opolskim gdzie uczestniczące w obrzędzie dziewczęta zakładały obowiązkowo stroje i wianki identyczne jak Marzanna. Przy tym – Gaik utożsamiany często z Wiosną i Dziewanną – zrównywano tam również z postacią Marzanny:

 

„Marzaneczka krasna
Co w lesie urosła
W lesie ją ścieli
Do domu ją wzięli
Nasz gaik zielony
Pięknie przystrojony”.

 

Więcej o wspomnianych boginiach:
http://www.bogowiepolscy.net/marzanna-1.html
http://www.bogowiepolscy.net/dziewanna-1.html 

(rys. K. Perkowski, fragment pieśni za: J. Pośpiech, Zwyczaje i obrzędy