Leleń i Drzewo Życia

Dziś nieco o łysogórskim legendarnym jeleniu, w lokalnej gwarze leleniu. Powstanie tej ilustracji zainspirował swego czasu ten intrygujący tekst w portalu Taraka i przedstawione w nim odwołania do rodzimej heraldyki.

Weneda_08_Lelen_i_Drzewo_Zycia

Leleń to istota do dziś pojawiająca się w wierzeniach mieszkańców Łysogór. Legendę o łysogórskim jeleniu przytacza między innymi Jan Długosz. Jeleń to obecnie oficjalny symbol Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz herb Nowej Słupi. Lokalna, a zarazem archaiczna wymowa „leleń” kojarzona jest z kołyszącym się, zataczającym kręgi czyli (w języku staropolskim) ”lelejającym” porożem. Jeleń to wierzeniach ludowych także łącznik między światem żywych i umarłych. Co ciekawe w tradycji lokalnej jednym z bóstw czczonych dawniej na szczycie Łysej Góry miało być bóstwo Leli – obecnie zazwyczaj łączone przez badaczy z boginią Lelą.