Ile pogańskich świątyń odkryto dotąd w Polsce?

Rozważań o przedchrześcijańskiej Polsce i Pomorzu ciąg dalszy. Tym razem przybliżony zostaje stan wiedzy o budynkach średniowiecznych na terenie Polski na przełomie X i XI wieku, co do których można wysnuć hipotezę, iż mamy do czynienia ze świątyniami (odnoszącymi się do wierzeń rodzimych) lub pełniły one takie funkcje okazjonalnie. Budynki te określa się także mianem kącin, lub mniej poprawnym neologizmem „chram”.

Link do artykułu: http://mediewalia.pl/archeologia/ile-poganskich-swiatyn-odkryto-dotad-w-polsce/

Tagi: ,